Happiness

Uwielbiam piątki.

To mój ulubiony dzień tygodnia.
Wracam z pracy w ten dzień i cieszę się jakbym wygrał na loterii.

Słucham Lauren Daigle i jej inspirujące mnie kawałki Love Like This, czy You say.
Mam całe dwa dni by nacieszyć się wolnością i jesienną słoneczną pogoda. To jest mój czas.

W weekend dobra kawa i ciacho na mieście, książka lub gazetka, długi spacer, a wieczorem Kino … najlepiej domowe.

Wracam myślami do chwili kiedy zdecydowałem się na moją pierwszą sesję zdjęciową, w wyniku której powstało to zdjęcie. Artur to świetny fotograf. Udało mu się mnie rozśmieszyć. Powodem było coś mało znaczącego. Zdałem sobie wtedy sprawę, że powinienem uśmiechać się częściej i doceniać każdą chwilę. Patrzeć w przyszłość, nie rozpatrywać przeszłości, żyć.

Żyj i TY….

Idę na rower!


I love Fridays.

This is my favorite day of the week.
I come back from work this day and I’m happy if I won the lottery.
I am listening to Lauren Daigle and her inspirational songs Love Like This or You say.
I have two whole days to enjoy freedom and autumn sunny weather. This is my time.

At the weekend good coffee and a cake in the city is must, reading a good book or  newspapers to check what is going in the world, a long walk, and in the evening good movie … preferably at home.
I back to the moment when I decided on my first photo session, which resulted in this photo. Artur is a great photographer. He managed to make me laugh.

The reason for smiling was something insignificant. I realized then that I should try to smile more often and appreciate every moment. Look to the future, do not consider the past, live.

Live & You !

Dobrze mieć marzenia

Ktoś ostatnio mi powiedział, że mam wizualizować marzenia.
Z owej wizualizacji powstała okładka książki.
Książka ma poruszać kwestie związane ze współczesnym modelem bycia singlem jak i wszystko co się tym wiąże: jak lepiej zorganizować sobie życie tj: planowanie, kulinaria, czas wolny, rekomendowane kierunki podróży, oraz oczywiście Moda.

Będzie w niej dużo dobrej energii, motywacyjnych cytatów, zachęt do zmiany trybu życia na lepsze.

Poradnik będzie nie tylko dobrą lekturą dla singli sensu stricto, ale z pewnością znajdą tam coś ciekawego dla siebie osoby chwilo pozostających w tym stanie: studenci, czy osoby na tzw. rozdrożach.

Okładka z założenia miała być prosta i oczywiście w kolorze czarnym, bo to mój ulubiony kolor, ale też dlatego, ponieważ w czerni każdy singel bez względu na wygląd i wiek wygląda super.

Czas zabrać się do pisania, oraz fotografowania, bo fotografie to moja pasja, a dobre fotografie mają stanowić integralną część książki.

It is good to have dreams
Someone quite recently told me that I need to visualize my dreams.
The cover of the book was created as result of this visualization.
The book is to address issues related to the modern model of being single and everything related to it: how to organize your life better: planning, cooking, free time, recommended travel directions and obviously Fashion.

There will be a lot of good energy, motivational quotes, incentives to change your lifestyle for the better.

The guide will not only be a good reading for singles sensu stricto, but certainly there will be something interesting for them who stay in this state for a while: students or people on the so-called Crossroads.

The cover was supposed to be simple and of course in black, because it’s my favorite color, but also because in black every single, regardless of the look and age looks great.
It’s time to start writing and photographing, because photography is my passion, and good photographs are to be an integral part of the book.

Nieziemskie kosmetyki dla mężczyzn

Krem do twarzy stosuję od dawna, bo mniej więcej już od drugiego roku studiów, ponieważ moja skóra jest bardzo sucha i skłonna do podrażnień.
Zawsze stosowałem kremy średniej klasy. Wybierając krem dla siebie kierowałem się tym jaką mam cerę. Sprawdzały się kremy do cery wrażliwej i tzw. kremy matujące.
Na moje okrągłe urodziny postanowiłem kupić sobie krem z tzw. wyższej półki. Przejrzałem wiele dostępnych kremów dla mężczyzn i ostatecznie zdecydowałem się na zestaw z serii

NovAge Men.

Seria NovAge Men zawiera odpowiednio dobrane kosmetyki przeciwstarzeniowe, które głęboko wnikają w skórę i dodają jej energii, zapewniając efekty zarówno natychmiastowe, jak również długofalowe.

Zestaw składa się z:
– Żelu do mycia twarzy,
Serum regenerująco – energetyzującego,
– Balsamu przeciwstarzeniowy do twarzy,
– Żelu pod oczy.

Po dwóch miesiąca stosowania kondycja moje skóry znacznie się poprawiła. Kolor skóry stał się bardziej jednolity, skóra mniej się świeci i jest perfekcyjnie nawilżona.
Moim ulubionym produktem jest serum regenerująco-energetyzujące. Po porannym nałożeniu go na twarz skóra dostaje cudownego Powera, żel szybko się wchłania, a przy tym cudownie pachnie.

Zestaw to must have dla każdego faceta. Jest bardzo elegancki, pięknie zapakowany, nadaje się na wspaniały prezent. Dla mnie HIT No 1.

Czy wiecie że:
• Testosteron u mężczyzn zwiększa produkcję sebum, przez co skóra jest bardziej tłusta,
• Oznaki starzenia pojawiają się na męskiej skórze później niż na kobiecej. Ale gdy już się pojawią, proces starzenia się przyspiesza błyskawicznie. Powoduje to zmęczony wygląd, którego mężczyźni pragną uniknąć za wszelką cenę, ponieważ postrzegają go jako rzeczywistą oznakę swojego wieku,
• Skóra męska w pewnym wieku potrzebuje zastrzyku energii. Bez niego przedwcześnie traci swój młodzieńczy wygląd; utrwalają się na niej oznaki upływającego czasu. Zarost także wpływa na jej kondycję. U mężczyzn mających brody gromadzi się więcej zanieczyszczeń i sebum na mocno zarośniętej skórze, gdy tymczasem regularnie golący się panowie wystawiają swoją skórę na dodatkowy stres związany z goleniem.

I have been using the face cream for a long time, more or less since the second year of study, because my skin is very dry and prone to irritation.

I've always used middle class creams. Choosing a cream for myself, I was guided by the way I have complexion. The creams for sensitive skin and so-called matting creams. For my round birthday I decided to buy myself a cream from the so-called upper shelf. I looked at the many available creams for men and eventually decided on a set from the series NovAge Men. The NovAge Men series contains carefully selected anti-aging cosmetics that deeply penetrate the skin and give it energy, providing both immediate and long-term effects. The set consists of:
  • Facial wash gel,
  • Regenerating - energizing serum,
  • Anti-aging face lotion,
  • Gel under the eyes.
After two months of use, my skin condition improved significantly. The skin color has become more uniform, the skin is less shining and is perfectly moisturized. My favorite product is regenerating and energizing serum. After applying it on the face morning, the skin gets a wonderful Power, the gel absorbs quickly and smells wonderful. The set is a must have for every guy. It is very elegant, beautifully packaged, suitable for a wonderful gift. For me, HIT No 1.

Do you know that:
  • Testosterone in men increases the production of sebum, making the skin more oily,
  • Signs of aging appear on the male skin later than on the woman's skin. But once they appear, the aging process accelerates quickly. This causes a tired look, which men want to avoid at all costs, because they perceive it as a real sign of their age,
  • Men's skin at a certain age needs an injection of energy. Without it, he prematurely loses his youthful appearance; signs of the passage of time perpetuate on it. Facial hair also affects its condition.
  • In men with beards, more dirt and sebum accumulates on the heavily overgrown skin, while regularly shaving gentlemen expose their skin to additional stress associated with shaving.

Spontaniczne zakupy

Od kiedy pamiętam, nigdy nie chodziłem na zakupy ubraniowe z zamiarem kupienia czegoś konkretnego, bo zawsze jak już musiałem coś kupić na szybko, zwykle były to zakupy nieudane.

Od jakiegoś czasu w wolnej chwili jadę do kilku ulubionych sklepów i spontanicznie chodzę po sklepie z zamiarem złowienia czegoś dla mnie, po prostu w moim guście.

Bardzo lubię ubrania z lekką nutą szaleństwa i tzw. jak to nazywam nieoklepane wzory. A jeśli już o wzorach mowa to kratki, zwłaszcza ta szkockie są moim ulubionym Number 1
i do nich mam szczególny sentyment. A dlaczego? Z pewnością kiedyś o tym napiszę. 🙂

Cała chęć nonszalancji odzieżowej nie wchodzi w paradę mojemu zamiłowaniu do klasycznego stylu, który dominuje w moim stroju w dniu codziennym, w szczególności w pracy.

Zdjęcie jakie zamieściłem powyżej zostało zrobione przeze mnie w mieście do którego mam szczególny sentyment.

Osobie, która odgadnie gdzie to zdjęcie zrobiłem, oraz poda lokalizację, lub co najmniej opisze gdzie w tym mieście jest ten sklep, w nagrodę otrzyma kubek z logo Mr Single, który można zobaczyć tutaj

Więcej zdjęć z moimi stylówkami już wkrótce!

Wszystkim życzę udanej majówki.

Since I remember, I never went shopping for clothes with the intention of buying something specific, because as soon as I had to buy something quickly, it was usually unsuccessful shopping.

For some time in my free time I go to a few favorite stores and spontaneously walk around the store with the intention of catching something for me, just in my taste.

I really like clothes with a slight hint of madness and so-called what I call the unfinished patterns. And if it's a grille, I'm talking about patterns, especially Scottish ones are my favorite Number 1 and to them I have a special fondness. But why? I will certainly write about it someday.

The whole desire of clothing nonchalance does not enter the parade of my passion for the classic style, which dominates my outfit in everyday life, especially at work. The photo I posted above was taken by me in the city to which I have a special fondness.

The person who guesses where I took this picture and gives the location, or at least describes where the store is in this city, as a reward will receive a mug with the Mr Single logo, which can be seen here More photos with my styles soon!

I wish you all a happy 1st of May.